زهرازهرا، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد
یسنایسنا، تا این لحظه 9 ماه و 13 روز سن دارد

زهرا و یسنا

فلسفه دوست داشتن

    با نگاه تو صبح در چشمانم قدم می زند پنجره سلام می کند کوچه شاعر می شود و جهانی انگشت به دهان می اندیشد به فلسفه دوست داشتنت هر صبح زندگی برای ادامه پیدا کردن دنبال چه بهانه ای می گردد چه بهانه ای زیباتر از چشمانت ...               ...
30 آبان 1397

خواهرانه

    خواهر که داشته باشی یک نفر هست که در هر شرایطی هوایت را دارد! یک نفر هست که به جای تمام دنیا، تو را دوست‌دارد کسی‌که در سکوتت می‌فهمد تو را.  خواهر که داشته باشی انگار دنیارو داری... خواهر امتدادِ عشقِ مادر است عاشقتم اجی جونمممم             ...
3 آبان 1397
1