زهرازهرا، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد
یسنایسنا، تا این لحظه 9 ماه و 13 روز سن دارد

زهرا و یسنا

3 سالگی زهرا و 15 روزگی یسنا

    عزیزانم ,فرزندانم من مادرتان هستم… من با عشق, با اختیار, با اگاهی تمام پذیرفته ام که مادر باشم تا بدانم خالقم چگونه مخلوقش را دوست میدارد هدایت میکند و در برابر خواسته های تمام نشدنی اش لبخند میزند و در اغوشش میگیرد,  من به اختیار مادر شدم تا بدانم معنی بی خوابی های شبانه را تا بیاموزم پنهان کردن درد را پشت همه حجم سکوتی که گاه از خودگذشتگی نامیده میشود…  تا بدانم حجم یک لبخند کودکانه شما می تواند معجزه زندگی دوباره ام باشد… من نه بهشت می خواهم نه اسمان و نه زمین …  بهشت من زمین من و زندگیم نفس های ارام کودکی شماست  من مادرم ,همانی که خالقم ذره ای از عظمتش ر...
31 شهريور 1397

یسنا جونی به دنیا اومد

    2سال و ۱۱ ماه و ۱۷ روز پیش اتفاقی افتاد که زندگی مرا تغییر داد  دنیا صدای گریه کودکی را شنید که بزرگترین دلیل لبخند من بود  خداوند دختری به من داد که تمام دارایی من شد  امروز در آستانه 3ساله شدن این فرشته ی معصوم لطف خدا دوباره شامل حال من شد و فرشته ای دیگر پای به زندگی ام گذاشت،همانقدر پاک ،همانقدر دوست داشتنی ....               ...
19 شهريور 1397
1