زهرازهرا، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد
یسنایسنا، تا این لحظه 9 ماه و 13 روز سن دارد

زهرا و یسنا

تولد 2 سالگی زهرا جونی

    از اتاق فرمان اشاره میکنن تولد یه جیگری نزدیکه     اینم مقدمات تولد دخترم با تم فرشته     در انتظار توام در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد ...     دختر که داشته باشی انگار خودت را با دست خودت پرورش می دهی ... انگار مادری را از کودکی تجربه می کنی ... دختر است، از کودکی آفریده شده برای مادری، آن هنگام که عاشقانه موهای عروسکش را شانه می زند و قربان صدقه های مادرانه اش را نثار عروسکش می کند، لالایی برایش می خواند و به رویش می خندد ... دختر است، آفریده شده تا از کودکی از عزیزانش مراقبت کند، آن هنگام که خسته از...
31 شهريور 1396
1