زهرازهرا، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد
یسنایسنا، تا این لحظه 9 ماه و 13 روز سن دارد

زهرا و یسنا

ماه رمضان

    موهایت را روی صورتت که می ریزی نیمی را به شرق نیمی را به غرب دنیای من تعادل می گیرد…! و من دور از آن خط استوا زیر سایه پلکهایت روزه می گیرم…! از سمت راست: زهرا و پرینازجون(دخترعمه افسانه) و نجمه جون(دخترعمه اکرم)             ...
15 خرداد 1396
1