زهرازهرا، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد
یسنایسنا، تا این لحظه 9 ماه و 13 روز سن دارد

زهرا و یسنا

تولد 1 سالگی زهرا جونی

      چقدر زیباست افسانه ی خلقت، وقتی همان خدا که مهتاب را برای شب، آفتاب را برای روز ، و پرواز را برای آسمان آفرید، همان خالق که  موج را برای دریا  باران را برای ابر  و انتظار را برای باران ساخت  همان آفریدگار که ❤تو❤دلرباترین و زیباترین را هم برای من و پدرت خلق کرده ❤تو❤با آن دستها،آن چشمها، با عطر دیوانه کننده ی موهایت  برای من و پدرت خلق شده ای  تا ما با داشتنت خوشبخت ترین و عاشق ترین باشیم عزیز تر از جانمان... زهرا جان تولدت مبارک ❤❤❤       بهترینم  بهترینا رو با تو تجربه کردم  بهترینم بی ...
31 شهريور 1395
1