زهرازهرا، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 30 روز سن دارد
یسنایسنا، تا این لحظه 9 ماه و 13 روز سن دارد

زهرا و یسنا

تولد نجمه جونی

    دخترم آماده شده برای رفتن به جشن تولد💋💋💋       بنازم آن نگاهی که به یغما برد جانم را💋💋💋💋     هر جا که تویی، مرکزتصویر من آنجاست     سه عدد عشق ... ازسمت چپ: زهرا و نجمه جون(دخترعمه اکرم) و پرینازجون(دخترعمه افسانه)       کاش بدانی  دوست داشتنت  خورشید نیست، که لحظه ای بیاید،لحظه ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد،یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد،شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد،گاه نم نم ببارد؛ مثل نفس می ماند همیشه با ...
27 دی 1395
1